เก็บค่าโดยสารแพงกว่าปกติ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนเก็บค่ารถโดยสาร คันสีขาวน้ำเงิน ป1 231-49 สกลนคร-อุดร เก็บแพงกว่าคันอืน10-15บาท ปกติค่ารถที่ผมขึ้น ไป มทร จะ 25 บาท แต่คันนี้เก็บ 40 บาท คันนี้ผมเจอ 2 ครั้งแล้ว แพงกว่าคันอื่น ทั้งที่น้ำมันก็ลิตรละ 20 กว่าบาท ขนาดชุดนักศึกษายังเก็บขนาดนี้ แล้วชุดธรรมดาจะขนาดใหน