เก็บค่าโดยสารเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
17/5/2019 ขึ้นรถเมล์สาย 3 รถยูโร สีส้มครีม จากป้ายสรรพวุธ(เกียกกาย) ไปลงป้านศรีย่าน กระเป๋ารถเมล์เก็บ15 บาท ซึ่งปกติจ่าย 13 บาท (เราถามกระเป๋า เขาบอกว่าจากก่อนหน้านี้ 13 ขึ้นมา2บาท เป็น 15) *แต่เราคือนั่งทุกวันไป-กลับด้วย ก่อนหน้านี้ 11 แล้วขึ้น2บาท ก็ต้องเป็น 13 บาท และเราก็ขึ้น 13 บาทมาตลอด และระยะทางก็แค่ 3ป้าย จะเอาเปรียบประชาชนไปถึงไหน (เราถ่ายรูปตั๋วเก็บไว้ด้วย)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 3 (รถยูโรทู) จากสรรพวุธ (เกียกกาย) ไปลงป้ายตลาดศรีย่าน ค่าโดยสารราคา 13 บาท แต่หากถัดจากตลาดศรีย่านไป 1 ป้าย จะราคา 20 บาท ทั้งนี้ ขสมก. ได้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพระราชบัญญัติขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามอัตราตามตารางเส้นทางที่กำหนด (ขออภัยในความไม่สะดวก)