เก็บค่าโดยสารผิดหรือไม่ค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนตรวจสอบเรื่องค่าโดยสารสาย 510 จากป้ายวัดดอนเมืองถึงม.กรุงเทพ พนักงานเก็บค่าโดยสาร25บาท สอบถามแล้วพนักงานแจ้งว่าเก็บค่าโดยสารราคานี้ทุกวัน ซึ่งขึ้นทุกวันราคา 20 บาททั้งและกลับ รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยนะคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 510 จากป้ายวัดดอนเมืองถึง ม.กรุงเทพ ค่าโดยสารราคา 20 บาท ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมิได้ให้ข้อมูลวัน เวลา หมายเลขรถ ทะเบียนรถหรือกหมายเลขตั๋ว เพื่อตรวจสอบหาพนักงานคนดังกล่าวมาอบรมจิดสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่ดี จัดเก็บค่าโดยสารให้ตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด (ขออภัยในความไม่สะดวก)