เก็บค่าโดยสารผิดหรือถูก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นสาย509จากป้ายบางขุนนนท์ หน้าคอนโดIdeo ลงป้ายกองสลาก(ป้ายแรกที่ข้ามสะพานปิ่นเกล้ามา) ค่าโดยสารเท่าไหร่คะ? เพราะขากลับขึ้นจากป้ายแยกคอกวัว ลงป้ายบางขุนนนท์ (ป้ายแรกที่ข้ามแยกบางขุนนนท์มา) ราคา 11.00 บาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ราคา 11.00 บาท สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) ขอบคุณที่ใช้บริการ