เก็บค่าโดยสารของรถเมล์สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบอัตราค่าโดยสาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฝั่งพหลโยธิน ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต(เมืองเอก)) สาย 522 สีขาว แต่ละคันเก็บค่าโดยสารไม่เท่ากัน บ้างคัน 19 บาท บ้างคัน 21 บาท รบกวนชี้แจ้งด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 522 (สีขาว) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งพหลโยธิน)ไปลงมหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก) ราคา 19 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ