เก็บค่าโดยสายเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย93 เก็บเกินราคา ปกติคันอื่นเก็บ13แต่คันนี้เก็บ15 ทุกครั้ง เลขที่ตั๋ว 760 002

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ