เก็บค่ารถเพิ่ม GPSใช้ แต่บริการยังเหมือนเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ ขสมก. มี GPS ใช้แล้ว ไม่ทราบว่า ผู้จัดการสายแต่ละสาย นำมาใช้บริหาจัดการเดินรถบ้างหรือเป ล่า บางสาย ช่วงเวลาที่ไม่มีผู้โดยสาร กลับมีรถวิ่งเยอะ ปล่อยให้ วิ่งเปล่าๆ เสียเที่ยว ช่วงเวลาเร่งด่วนกลับปล่อยให้ รถขาดระยะนาน ค่ารถก็ปรับ เพิ่มแล้ว ก็เอามาพัฒนา อะไรใหม่ๆ บ้าง ให้คุ้มค่าที่ผู้โดยสารจ่ายเงิน ด้วย