เกือบโดน 501 เหยียบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถสาย 501 ตอนประมาณ2ทุ่มกว่า เลขรถ 11-8235 (ดูจากแอพ via bus) คนขับรถผู้ชาย มีอายุหน่อย ขับรถเร็ว ผดส.ยังลงไม่พ้นประตูรถเลยออกตัวแล้ว เราลงคนสุดท้ายเท้าอีกข้างยังไม่แตะพื้น รถออกตัว เราโดนประตูประแทกที่ไหล่และขา ช้ำไปหมด ยังดีที่ไม่ล้มบนถนน มารยาทคนขับรถแย่มาก ไม่สนใจผู้โดยสาร นั่งมองตั้งแต่ป้ายแรกๆ ก็ออกตัวแบบนี้ บางคนเกือบตกบันไดรถ มีกระจกรถข้างๆแต่ไม่มองกันเลย นานๆทีจะเจอแย่แบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม หากพบมีเรื่องร้องเรียนเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ