ีรถเมล์สาย 204 ไม่จอดป้ายปากซอยประชาสงเคราะห์ 10

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่ 11 มี.ค.63 เวลาประมาณ 14.05 น. รถเมล์สาย 204 ไม่จอดป้ายปากซอยประชาสงเคราะห์ 10 ทำชะลอ แล้วขับเลยไปเลย ??? แต่คันต่อมาบริการดีมากคือรถทะเบียน 12-5672 ขอชื่นชมค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ