ีรถเมล์ปรับปรุงใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ที่มีโครงการปรับปรุงรถเมล์เก่า อยากทราบว่ารถเมล์ปรับอากาศถยอยทำเป็นสีเขียวหรือสีส้มเหรอครับ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนให้ทราบว่า ในตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ