าถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 40 (4-39) หมายเลข 23 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย emsphere เวลา 18.14 น. กระเป๋ารถเมล์อ้างว่าเพราะรถติดจึงออกเลนขวาสุด เนื่องจากรีบ(แต่วิ่งรถเปล่า) ต้องเข้าเลนขวาที่บริเวณสุขุมวิท 32 เพื่อเข้าสู่หัวลำโพง?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)