***อ่านด้วย***

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถามหน่อยนะ 138 ท่าน้ำพระประแดงมีกี่คัน รอจนไม่ต้องทำห่าไรละจริง ผ่านไปสามคันขึ้นไม่ได้สักคันเข้าอู่เติมแก๊สหมด งี้แจ้งมาเลยดีกว่าช่วงเวลานี้ไม่เอารถไปไหนทั้งนั้นนอกจากเข้าอู่ อู่ อู่ อู่ ออกมารอล่วงหน้าก่อนไปทำงานด้วยซำ้จนสาย หลายครั้งมากละ วันนี้ทั้งหมด 50 นาที เริ่มรอตั้งแต่เวลา 12:55

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 138 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ