อู่คลองเตย เอารถสายอื่นมาจอดแทน 185 ทำให้เข้าชานชลาไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากอู่คลองเตย นำรถสายอื่นที่เลิกวิ่งมาจอดทับ ชานชลาสาย 185 ทำให้รถเข้าเทียบท่าไม่ได้ ผดส.เดือดร้อน ไม่รู้คันไหนออก ต้องไปเดินหาในลาน อันตรายมาก