อัตราค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เลขตั๋ว :2-38-28-070124-00-70859 วันที่ และเวลา : 07.01.2024 17:15 ทิศทาง : ขาไป สาย 8 ขึ้นจากป้ายปากซอยลาดพร้าว 26 มาลงป้าย BTS จตุจักร ราคา 20บาท!! เนื่องจากไม่เคยนั่งรถปรับอากาศของ TSB จึงไม่ทราบเรทราคา ตึงได้เข้าไปหาข้อมูลในเว็บ รู้เพียงว่าเริ่มต้น 15-20-25 บาท ระยะทาง 3กม คิดค่าบริการ 20บาท รู้สึกไม่สมเหตุสมผล การเข้าถึงข้อมูลไม่มีจากในหน้าเว็บหลัก โปรดพิจารณาปรับปรุงค่าโดยสารให้เป็นธรรมด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)