อัตราค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ขสมก อัตราค่าโดยสายสารจากลาดพร้าว 101 มาซอยลาซาล คิดอัตราค่าโดยสารกี่บาท เพราะนั่งมาหลายครั้งเก็บ 20 บาท แต่วันนี้นั่งมาเก็บ 25 บาท

เรียนผุู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารจากลาดพร้าว 101 มาซอยลาซาลอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ ราคา 20 บาททั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาค่าโดยสารได้จากตารางค่าโดยสาร ที่มีติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ