อัตราค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนสอบถามค่าโดยสารรถสาย80 จากตรงข้ามซอยเสริมมิตรถึงหมู่บ้านพุดตาน ค่าโดยสารเท่าไหร่กันแน่ 17หรือ19 ขอความชัดเจนค่ะ