อัตราค่าโดยสาร กระจกข้ามเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถแอร์สีฟ้าสาย 20 ค่าโดยสารจาก 11 บาท ขึ้นไปเป็น 20 บาท ทีเดียว 9 บาท ไหนบอกว่าขึ้น 3-5 บาท ตรวจสอบให้ที ขึ้นค่าโดยสารตามที่เป็นข่าวออกมาต้องเยอะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า รถเอ็นจีวีสีฟ้ารุ่นใหม่ จากเดิมเริ่มต้นที่ 11-23 บาท ตามระยะทางปรับเป็นระยะ 4 กม.แรก 15 บาท 4 -16 กม. 20 บาท จาก 16 กม.ไป 25 บาท กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ