อัตราค่าโดยสารไม่เท่ากันระหว่างสาย ปอ.508(ทางด่วน) กับ ปอ.536(ทางด่วน)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สอบถามอัตราค่าโดยสารจากป้ายสำโรง มุ่งหน้า ลงทางด่วนเพชรบุรี ป้ายแรก ทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ เนื่องจาก รถ ปอ.508(ทางด่วน) เก็บค่าโดยสาร เป็นจำนวนเงิน 21 บาท ส่วน รถ ปอ.536(ทางด่วน) เก็บค่าโดยสารเป็นจำนวน เงิน 23 บาท และได้สอบถามทางพนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร ปอ.536(ทางด่วน) ได้ความว่าระยะทางของ ปอ.536(ทางด่วน)ไกลกว่าจึงเก็บเงินมากกว่า แต่ระยะทางและจำนวนป้ายที่ขึ้นจากสำโรง จนลงทางด่วนเพชรบุรีป้ายแรก มันเท่ากันครับ แล้วเอาอะไรมาคิดส่วนต่างที่ไม่เหมือนกันได้อย่างไรครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า แนวทางการคิดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารแต่ละสายจะแตกต่างกัน เนื่องจากระยะทางเส้นทางเดินของรถไม่เท่ากัน จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดระยะของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน จึงทำให้การเริ่มต้นการคำนวณค่าโดยสารของรถแต่ละสายที่เดินรถทับเส้นทางกันไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขสมก. มีหน้าที่จัดเก็บค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางกลางเป็นผู้กำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ