อัตราค่าโดยสารใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามที่ ขสมก. ได้ขึ้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา รถปรับอากาศสาย 510 ขึ้นโทลเวย์ พนักงานเก็บค่าโดยสารแต่ละคนเก็บค่าโดยสารไม่เท่ากัน ตกลงพนักงานเก็บค่าโดยสารมีความรู้ความเข้าใจในอัตราค่าโดยสารใหม่หรือไม่อย่างไร ปกติขึ้นจากป้ายวัดหลักสี่ - โรงเรียนหอวัง ราคาเดิม 13 บาท แต่หลังจากวันที่ 22 เมษายน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 15 บาทบ้าง 22 บาทบ้าง ตกลงแล้วระยะทางเท่ากันจะเก็บในอัตราไหนกันแน่ครับจะได้จ่ายอย่างสบายใจ ขสมก.ควรอบรม และทดสอบความเข้าใจของพนักงานหลังจากได้รับการอบรมด้วย เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนจะได้ไม่ต้องสับสนและสงสัยในตัวพนักงานของ ขสมก. หวังว่าจะได้รับการแก้ไขการให้บริการให้ดีขึ้นนะครับ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ขสมก.ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 โดยรถโดยสารรถปรับอากาศยูโรทูสีส้ม ปรับจากเดิม 11-23 บาทตามระยะทาง ปรับเป็น13-25 ตามระยะทาง รถเอ็นจีวีสีฟ้ารุ่นใหม่ จากเดิมเริ่มต้นที่ 11-23 บาท ตามระยะทางปรับเป็นระยะ 4 กม.แรก 15 บาท 4-16 กม. 20 บาท จาก 16 กม.ไป 25 บาท กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาทและ ได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ