อัตราค่าโดยสารสาย 536

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้ตรวจสอบอัตราค่าโดยสารสาย 536 ระยะทางจากเพชรรามาไปลาซาล แต่เดิมเก็บ 17 บาท หลังจากปรับค่าโดยสารทำไมเก็บ 23 บาท ซึ่งถ้าไปตรวจสอบตารางค่าโดยสาร จะพบว่ามีช่องคิดค่าโดยสารบนทางด่วนเพิ่มขึ้นมา 1 ช่อง ซึ่งป้ายรถเมล์บนทางด่วนไม่มีนะ ทำให้อัตราค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบด้วยค่ะ