อัตราค่าโดยสารสาย​ 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีข้อสงสัยเรื่องอัตราค่าโดยสารรถสาย​ 536​ โดยสารจากตลาดนีออน​ ประตู​น้ำไปลงกรมอุตุฯ​ บางนา​ พกส.เก็บค่าโดยสาร​ 23​ บาทใขณะที่สาย​ 511​ เก็บ​ 21​ บาท​ ส่วน​สาย​ 23​ รถสีฟ้าเก็บ​ 22​ บาท ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง​ และแก้ไข​ให้เก็บในอัตราที่เท่ากันด้วย ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 536 จากป้ายตลาดนีออน ประตูน้ำไปลงกรมอุตุนิยมวิทยา ราคา 23 บาท กรณีค่าโดยสารอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 511 และรถปรับอากาศสาย 23 ราคาค่าโดยสารแตกต่างกันกับราคาค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 536 เนื่องจากจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินรถ และจุดสิ้นสุดของระยะเส้นทางเดินรถของรถแต่ละสายแตกต่างกัน ซึ่งมีผลในการคำนวณอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละสาย ทำให้ราคาค่าโดยสารรถแต่ละสายบริเวณที่รถวิ่งทับเส้นทางอาจราคาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้กำหนดอัตราค่าโดยสารให้ ขสมก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ