อะไรว่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเป็นครึ่งค่อยชั่วโมงยังไม่ออกเลย รออะไรในเมื่อมีเวลาออก แย่มาก