อะไรทำให้รถเมล์รีบครับ ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อะไรทำให้รถเมล์รีบขนาดนี้นะ วันนี้ 28 กันยายน 2560 ผมได้ใช้บริการ ของ ขสมก สาย 15 (บริการฟรี)ทะเบียนรถ 0013 ขึ้นรถ จากสวนลุมพินี เวลาประมาณ 1720น.และลงที่ป้ายวัดแขกเวลา ประมาณ1730น.ขณะขึ้นมาบนรถ คนขับรถและพนักงานเก็บเงินได้ตะโกนเสียงดังมากจนทำให้ผู้โดยสารที่ขึ้นรถมาพร้อมกันงง และพากันมองไปคนขับรถ ด้วยความไม่เข้าใจ และตกใจ เนื่องจากไม่ทันตั้งตัวเลยฟังไม่รู้ว่าพูดอะไร แต่พอนั่งรถไปสักพัก ก็ได้ยินทั้งคนขับ และกระเป๋า ไล่ผู้โดยสารให้ขึ้นรถและลงรถให้เร็วๆโดยพูดว่า ก้าวไวๆ!ตลอดเวลาที่จอดป้าย เคยเจอแบบนี้บ่อยครั้งแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไร แต่คราวนี้ตะคอกซะตกใจเลย อยากจะขอให้ช่วยอบรมพนักงานให้ใจเย็นๆด้วย เพราะว่ารถยนต์โดยสาร ควรมีหน้าที่รับส่งผู้โดยให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ การขึ้นรถเมล์ก็ลำบากพอแล้วเพราะรถมีลักษณะสูงจากพื้นถนนมาก ผู้โดยสารก็มีทั้งเด็กและคนชรา ผู้บริการควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง ทำไมถึงรีบจังครับ!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 15 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานสาย 15 ทุกคัน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ