ออกรถไว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ออกรถไวเกินไป ป้ายบีทีเอสอุดมสุข ฝั่งขาไปบางนา สาย 180 หมายเลขข้างรถ 4-40497 เลขทะเบียนรถ 12-0708 เวลา 6:52 ในระหว่างที่ขึ้นขาข้างที่สองเพิ่งก้าวขึ้นไปก็ทำการออกตัวเลย ราวกับไม่สนใจความปลอดภัย ด้วยแรงกระชากของรถทำให้ขาที่จะก้าวขึ้นเซไป กระเป๋ารถออกปากมาวาอ้าวขึ้นไม่ไหวหรอ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 180 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ