อยู่คลองสาน จะไปช่างชุ่ย ถ.สิรินทร ไปสายอะไร และต้องต่อรถอย่างไร ครงจุดไหนคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 149,177 ลงป้ายวัดชัยพฤษ์ ข้ามมาฝั่งสวนผัก ต่อสาย 515,539 รถจะผ่านทางเข้าช่างชุ่ย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ