อยากให้ A3 ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย A3 วิ่งลัดเลาะมาขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ค่ะ เนื่องจากด่านหลักสี่ปรับปรุงเสร็จแล้วรถไม่ค่อยติดแล้วค่ะ ทุกวันนี้ A3 ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านเจ้เล้งติดนานมากเลยค่ะ