อยากให้เพิ่มเส้นทาง ถนนรังสิต-นครนายกค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรีบนผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุปัน มีผู้อยู่อาศัยในบริเวณถนนรังสิตนครนายกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณ คลอง7-10 มีหมู่บ้านเอื้ออาทรขึ้นจำนวนหลายพันหลัง แต่ประชาชนในบริเวณนี้สามารถเดินทางได้แต่เพียงรถตู้โดยสาร เส้นทาง ฟิวเจอร์ - สายคลอง ซึ่งปัจจุบัน เก็บอัตราค่าโดยสารในราคาสูง 20-25 บาท (ฟิวเจอร์- คลอง10,11 ราคา 25 บาท) สร้างภาระค่าเดินทางเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการจัดเส้นทางเดินรถเมล์สาธารณะมาถึงถนนเส้นทางนี้ เหมือน ถนนเส้นลำลูกกาที่มีรถโดยสารวาธารณะผ่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลด ค่าครองชีพของประชาชนลฃ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและความสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอบคุณที่แนำนำบริการ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ