อยากให้เพิ่มเที่ยวรถสาย 514

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากสาย 8 ที่ไปร่มเกล้ายกเลิกไปทำให้ผู้โดยสาร เส้นทางบางกะปิ รามคำแหง มีนบุรีค่อนข้างลำบากหารถยาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)