อยากให้เพิ่มสาย138หน่อยค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย138 มีน้อยไปนะคะ ไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร รถขาดระยะ รอนาน ผู้โดยสารมีเยอะแต่รถน้อยมากๆ ขอความกรุณาช่วยเพิ่มรถหน่อยเหอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ