อยากให้เพิ่มสาย ปอ 206. ไม่เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากขอให้เพิ่มสาย ปอ 206. ช่วงเวลา7-8 โมงเช้าคะ ยืนรอรถมา 40. นาทียังไม่มีรถเลยคะ ในขณะที่สายอื่น เช่น 522. 104. 40. นาทีนี้มา 4. คันแล้วคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นข้อมูลจัดสรรปรับปรุงการปล่อยรถให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดให้รถหมุ่นเวียนในเส้นทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ