อยากให้เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามว่าเส้นทางระหว่างถนนกาญจนาภิเษก ทางที่ไปเดอะมอลล์บางแคมีรถเมล์วิ่งผ่านเพียงสาย 146 เท่านั้นใช่มั้ย เพราะรู้สึกว่าจำนวนรถไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารเลย ผู้โดยสารต้องรอรถนานเป็นชั่วโมง จากเนติบัณฑิตสภาจะไปสายใต้ยังใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ ยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนก็กะเวลาไม่ได้ว่ารถจะมาในช่วงไหน เพราะรถไม่เคยตรงเวลา ไม่มีระบบตรวจสอบเวลา และในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น.และตอนเย็นตั้งแต่เวลา 19.00 น. ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายรถที่สายใต้ใหม่ ยิ่งทำให้เวลาในการเดินทางให้ยาวนานออกไปอีก คือถ้าบริการแล้วทำให้ผู้โดยสารไม่สะดวก เกิดความลำบาก(ต้องเสียค่าโดยสารในการใช้บริการรถอื่น) ควรปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง มันไม่ได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารที่มีฐานะยากจน และทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก อยากให้ปรับปรุงโดยการเพิ่มจำนวนรถ เพิ่มสายรถ และมีระบบตรวจสอบเวลาเดินรถ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ