อยากให้เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ ที่วิ่งตรงจาก ปิ่นเกล้า มาลงที่เซ็นทรัลเวสเกต ได้ (ทางผ่านอยากให้ผ่านโซน ตลาดเจ้าพระยา ต.บางเลน อ.บางใหญ่ กับ ผ่านหน้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี) ขอบคุณมากค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ