อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ที่ให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถเมล์บริการถ.นครอินทร์บ้างครับ ช่วงระหว่างวงเวียนพระราม 5 ถึงถ.กาญจนาภิเษก ปัจจุบันนี้การเดินทาลำบากมาก คนอาศัยถนนเส้นนี้ก็เพิ่มมากขึ้นมีทั้ง หมู่บ้านจัดสรร ตลาด และ โรงเรียน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ