อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ถนนแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนแจ้งวัฒนะมีศูนย์ราชการ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา อาคารแสดงสินค้า และสถานที่สำคัญหลายแห่ง กว่าจะมีรถไฟฟ้าคงอีก 3-5 ปี ขสมก. ควรร่วมกับ จ.นนทบุรี จัดรถในเส้นทางนี้ให้มากขึ้น และเพิ่มรถปรับอากาศ เช่น 1.สายศูนย์ราชการ - ศูนย์ราชนนทบุรี (ต่อรถไฟฟ้าได้) 2.สายปากเกร็ด - หมอชิต (สายพหลโยธิน) 3.สายปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ (สายวิภาวดี) 4.สายปากเกร็ด - ดอนเมือง สายปากเกร็ด-มีนบุรี ไม่ต้องแล้ว รถเยอะมาก ไม่รู้ใครใช้

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงเส้นทางเดินรถวิ่งบริการให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขตปริมณฑลที่มีมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการรถสารธารณะ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไป