อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ให้มาถึงตลาดแพรกษา สมุทรปราการค่ะ คนอยู่ตลาดแพรกษาเยอะมาก แต่รถเมล์มาไม่ถึง ส่วนใหญ่จะไปถึงแค่ปากน้ำ คนเลยต้องไปขึ้นรถ 2 แถวต่อ ซึ่งคนล้นมากๆ ตอนนี้เลยต้องใช้แท็กซี่อย่างเดียวเวลาจะไปไหนมาไหน คิดว่าถ้ารถมาถึงตลาดแพรกษา น่าจะมีคนใช้บริการเยอะแน่ๆค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ