อยากให้เพิ่มสายรถเมลล์ที่ผ่านราชพถกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถเมลล์ที่ผ่านราชพถกษ์หน่อยค่ะ เดินทางลำบากมากค่ะถ้าไม่มีรถส่วนตัว