อยากให้เพิ่มสายรถวิ่ง บางแค-มหาชัย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถ ปอ.7 นานมาก กว่าจะมาแต่ละรอบ บางทีรอครั้งละชั่วโมงนึง ชั่วโมงครึ่งบ้าง บางทีรอก็นานยังไม่รับผู้โดยสารอัก อยากให้มีสายอื่นนอกจาก ปอ.7 วิ่งเส้น บางแค-มหาชัยบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ