อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย88ให้เยอะขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย88ให้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น(เวลาโรงเรียนเข้า-เลิกเรียน,เวลาเข้า-เลิกงาน) เดี๋ยวนี้เส้นทางจากมจธ.บางขุนเทียนมีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจนทำให้จำนวนคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้นค่ะ