อยากให้เพิ่มรถเมลล์ สาย 157 และ 170

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบรถเมลล์ 157 และ 170 ปัจจุบันมีกี่คัน เวลาออกจากอู่ มีช่วงเวลาเท่าไหร่บ้าง จะได้คำนวณเวลาถูก เพราะรถมาช้ามา รออย่างต่ำเกือบชั่วโมง ทำให้ไปทำธุระหรือไปเรียนไม่ทัน อยาก ห้เพิ่มจำนวนรถ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ให้ขยายเส้นทางการเดินรถกับสายรถที่มีรถจำนวนเยอะๆ เพราะเวลารอรถ 81 84 มากัน 7-8 คันแล้ว แต่ 157 และ 170 ยังไม่มาสักคันเลย ยังไงช่วยปรับปรุงสักฟน่อยนะคะ ยังอยากใช้บริการรถเมลล์อยู่ค่ะ