อยากให้เพิ่มรถสาย141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย141 ใช่ช่วงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นค่ะ. ไปกลับจากที่ทำงานรอรถนานมาก มีสายเดียวที่สามารถไปต่อmrtหรือbts ใกล้เมืองมากที่สุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ ปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ