อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์ สาย 56

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 56 มาช้ามาก ชั่วโมงละคัน อยากให้เพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น เพราะเส้นทางที่สาย 56 วิ่ง ผ่านที่ทำงานของหลายหน่วยงาน ส่วนช่วงเย็นอยากให้วิ่งจนถึง 2-3 ทุ่ม เนื่องจากคนที่ทำงานอยู่เส้นทางนั้นไม่มีรถกลับเพราะหลัง 6 โมงเย็น สาย 56 ก็แทบจะไม่มีแล้ว