อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 21 และ 88 รวมทั้งเพิ่มจำนวนรถเมล์เส่นที่มาทุ่งครุ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 21 และ 88 ค่ะ เพราะทั้งสองสายคนใช้ชริการมากแต่จำนวนรถค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วน รถจะแน่นมาก และอยากให้พิจารณาเพิ่มจำนวนสายรถเมล์ที่เข้าไปทางทุ่งครุ ให้มากขึ้นค่ะ ทุกวันนี้เดือนทางไปไหนค่อนข้างลำบาก ต้องใช้บริการรถสามล้อเล็กซึ่งหลายคันก็ขับแย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ