อยากให้เพิ่มความถี่รถออกจากท่าและจำนวนรถ 142 ให้มากขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนืองจากสำโรงมีการสร้างรถไฟฟ้าสายปากน้ำ เข้าใจว่าเป็นสาเหตุทำให้รอรถนานเกือบชั้วโมง จึงอยากให้เพิ่มความถี่รถออกจากท่าและจำนวนรถ 142 ให้มากขึ้น เฉพาะช่วงที่การสร้างรถไฟฟ้าก็ได้ ตอนนี้ไปทำงานสายเกือบทุกวัน ช่วงเช้าและเย็นเวลาประมาณ เจ็ดโมง และ ห้าโมงเย็น รบกวนช่วยปรับปรุงให้มีจำนวนรถถี่ขึ้นไม่ให้รอเกิน 30 นาที ด้วยค่ะ เดือดร้อนมาก เคยร้องเรียนหลายครั้งแล้ว ประสานงานให้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ด้วยความขอบคุณยิ่งและต้องขออภัยที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ดีเราจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและนำมารับปรุงแก้ไขการให้บริการ ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.