อยากให้สาย133 มีGPS

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย133มีGPSติดค่ะ เพื่อให้ทราบว่ามีรถมาในระยะใกล้ๆมั้ย ไม่ทันคันนึงแล้วรอนานค่ะและถ้าไม่มีรถมาจะได้หาทางไปทำงานทางอื่นค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่าานได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ติด Gps นั้นได้รับเรื่องแล้ว จะเสนอตามขั้นตอนเพื่อที่จะพิจารณาตามคำขอของท่าน จึงเรียนมาพเื่อทราบ