อยากให้สาย 15 มีรถแอร์เหมือนเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้กลับมาวิ่งหรือเปลี่ยนทั้งสายเป็นรถแอร์ เพราะเป็นสายที่วิ่งผ่านกลางใจเมือง ผ่านสถานที่สำคัญ/ห้าง/ที่เที่ยวในเมือง ทั้งสภาพอากาศที่ร้อน รถติด ฝุ่น และต่างชาติขึ้นเยอะ จึงควรที่จะเป็นรถแอร์ทั้งสายครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)