อยากให้รถเมล์สาย 16 เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หน้าโรงเรียนโยธินบูรณะมีรถเมล์ที่จะวิ่งไปถนนวงศ์สว่างเพียงสายเดียว คือ สาย49 ซึ่งขาดระยะบ่อยมากๆ บางครั้งต้องรอนานกว่า 1-2 ชั่วโมง รถเมล์สาย 16 เมื่อถึงแยกบางโพพอเลี้ยวขวาไปทางเตาปูนแล้วก็แทบไม่มีผู้โดยสาร ถ้าเปลี่ยนเส้นทางมาทางโรงเรียนโยธินบูรณะ แล้วเลี้ยวเข้า ถนนวงศ์สว่างจะทำให้นักเรียนไม่ต้องรอรถนาน และมีสาย 16 เองก็จะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ