อยากให้รถเมล์มาเป็นเวลาไม่ทิ้งช่วงและมาทีเดียวประมาณ 3-4 คัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์มาทีละ 3-4 คันเกือบทุกครั้ง ต้องการให้ปล่อยมาห่างกันหน่อย เช่นมาถึงป้ายทุก 30 นาทีหรือ 1 ชมก็ว่าไป ช่วงไม่มีก็ไม่มีเลยช่วงมีก็มาติดกัน มันดูไม่ค่อย ok สำหรับผู้ใช้ ถ้าเห็นแล้วก็ขอความร่วมมือช่วยแก้ไขหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ