อยากให้รถสาย 134 ขยายเส้นทางเพิ่มเติม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนนี้พักอาศัยอยู่แถวอำเภอไทรน้อย ต้องขึ้นรถตู้ไป-กลับที่ทำงานแถวสะพานพระนั่งเกล้าทุกวัน และค่าโดยสารรถตู้ค่อนข้างแพงและเคยเจอรถตู้ที่ไม่ผ่านการตรวจมารับผู้โดยสาร เลยอยากให้ ขสมก. พิจารณาเรื่องขยายเส้นทางของรถสาย 134 ให้มาถึงอำเภอไทรน้อยค่ะ จะได้ประหยัดค่าเดินทางบ้าง ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ