อยากให้ยกเลิกรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ยกเลิกรถสาย 141 ที่วิ่งถึงแค่คลองเตยครับ เนื่องจากเท่าที่ดูคนใช้บริการน้อย เมื่อเทียบกับรถที่วิ่งถึงจุฬา เพราะรถสาย 141 มีน้อยอยู่แล้ว เลยอยากให้ปรับมาวิ่งถึงจุฬามากกว่าครับ