อยากให้มี รถจากสุวรรณภูมิ มาสายสุขุมวิท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มี Airport bus รถวิ่งจาก สุวรรณภูมิ, บางนา- ตราด, Mega บางนา , เซ็นทรัล , BTS อุดมสุข เหมือนสาย 552 ที่เคยวิ่ง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ